Konverze VFK

Konverze souborů VFK

Aplikace slouží pro konverzi souborů VFK ze starého kódování ISO8859-2 do nového kódování UTF-8. Současně aplikace umožňuje v případě mimořádné potřeby konvertovat soubory VFK z nového kódování UTF-8 do starého kódování ISO8859-2. Kódování vstupního souboru je rozpoznáno dle řádku &HCODEPAGE uvedeného uvnitř souboru. V případě souborů VFK je v konvertovaném souboru změněna hodnota na řádku &HCODEPAGE podle výsledného kódování.

Pro provedení konverze vyberte požadovaný soubor a pak spusťte tlačítkem "Konvertovat".

Maximální velikost konvertovaného souboru je 100MB.